Cesed-i necmi ve beden-i misali ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cesed-i necmi, yükseklik ve ulviyet ifade eden bir teşbihtir. Yıldızlar şu dünya gibi olmayıp arızalardan, kazurat ve süfliyattan uzaktırlar. Onlardan bir kısmı cennetin seması ve tezyinatı mesabesindedir. Bazıları da melaike ve ruhaniyete meskendirler. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimizin o ulvi mahiyete sahip olan mübarek cesedi de yaratılış itibariyle kusurdan ve noksaniyetten beridir.

Beden-i misali ise, Onun bedeninin letafetini ifade eden ayrı bir teşbihtir. Aynadaki görüntümüz bedeninizden çok daha latiftir. Hayalimiz, misal âleminden haber vermektedir. Hayal âleminde sür’at ve intikal çok seridir. Misalin ve hayalin ilgi alanları çok şümullü ve ihatalıdır.

Demek ki bu iki teşbihten birincisiyle Peygamberimizin vücudunun yüce ve âli olduğu, ikincisiyle de latif ve nuranî olduğu anlatılmaktadır. Eğer vücud-u Muhammedi bu hususiyet ve kemalatı taşıyorsa, ruh-u Muhammedinin (asm) ne kadar ulvi ve âli olduğu kıyas edilebilir.

Resulullahın (asm) cesed-i necmi ve beden-i misalisi nuraniyetin sırrını taşıyor. Onun bedeni maddi olmakla beraber nuraniyetin özelliklerini de taşımaktadır. Mesela cam, kâğıttan daha kalın ve daha ağır olduğu halde, şeffaf olup bir nevi nuraniyyet taşır. Bazı mermerler vardır ki taş olmakla beraber ışığın görülmesine ve geçmesine mani değillerdir.

İşte cesed-i necmi ve beden-i misali ifadelerine bu iki misal canibinden bakıp değerlendirebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...