"Cesed ruh ile kaimdir." deniyor; yani cesede ruh hakimdir. Cesedi idarede sadece ruh değil, bazı melekler de hakim olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainatta her bir mahlukunu temsil ve tevkil edecek melaike ile donatmıştır. Her bir melek vekalet ettiği mahlukun ibadet ve tesbihini temsilen ve tevkilen Allah’a takdim etmekle kalmıyor, bir insanın iradi işlerindeki tasarrufu gibi, o Melek de o mahlukat üzerinde tasarruf ediyor. Yani melek o mahlukun adeta bir nevi ruhu hükmünde oluyor.

Mesela, bir ağaca vekalet eden melek, o ağacın ruhu ise, ağaç da o ruha bir ceset mesabesindedir. Nasıl ruh, insan bedeninde olağan üstü tasarruf ediyor ise, melek de o ağaç üzerinde o şekilde tasarruf ediyor. Melek ile ağaç, ceset ile ruh gibi münasebet peyda ediyor. Ayetin cansız varlıkları canlı ve şuurlu bir şekilde tesbih ediyor, diye tasvir etmesinde meleğin de büyük hissesi vardır.

İnsanın cesedinde tek hakim ruhtur diyebiliriz. Melek burada sadece nazır ve vekildir. Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, melekler ruhsuz varlıklara ruh olabilirler. Ancak ruh tahsis edilmiş varlıklara tasarruf noktasından ruh olamazlar, ancak nazır ve vekil olabilirler.

Risale-i Nur'daki şu ibareler ruhun beden üstündeki tasarrufunu tam izah ediyor:

"İKİNCİ NOKTA: Mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki:"

"İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniyeye ve o emirden vücud-u hâricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve lâtife-i Rabbâniye olan ruh, onların idaresinde, onların mânevî seslerini hissetmesinde ve hâcatlarını görmesinde birbirine mâni olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak, yakın, bir hükmünde; birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hattâ, çok nuraniyet kesb etmişse, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir."(1)

İster insan olsun ister melek olsun ister ruh olsun, hepsinin tasarruf ve tedbiri mecazidir, hakiki tasarruf ve tedbir eden sadece ve sadece Allah’ın rububiyetidir. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse, aynı şekilde melekler ve ruhlar da kendi fiillerinde yaratıcı değillerdir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...