Cesedin yaratılma sebebi, ruha uygun bir libas olmasıdır. Peki ceset neden azap görüyor veya mükafaat alıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan mahiyetinde çok farklı ve muhtelif aza ve duygular olsa da, insan mahiyeti mesuliyet noktasından tektir. Yani her aza ve duygu ayrı bir insanmış gibi değerlendirilemez. İnsan mekanizmasında her azanın ayrı bir görevi vardır; lakin insandan çıkan fiil ve davranışlar, bütün mekanizmanın ortak bir mahsulüdür. Bu sebeple, cennette ödül nasıl bütün aza ve cihazlara hitap edecek ise, aynı şekilde cehennemde ceza da bütün aza ve cihazlara hitap edecektir.

Yalnız insanın cehennemdeki bedeninde vazifeli azalar, vazifesinden lezzet alacaklar, acı vermek onların rızkı gibi olacak, tıpkı cehennemde vazifeli meleklerin durumu gibi, yani asıl azabı çekecek olan insanın cevheri olan ruhu olacak.

Yanlış anlaşılmasın cehennem sadece ruhani bir yer değildir, cismanidir de aynı zamanda; lakin cismani azalar azaba sadece nakile olacaklar, yani azabı hissedecekler; ama ruha bir iletken olarak hissedecekler. Bu hissetmeleri onlar için vazife ve lezzet iken, insan için azap ve çile olacak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...