Cevşenü’l-Kebir hakkında ve Cevşen’de geçen cehennemden korunmanın talep edildiği cümlenin yüz defa tekrar edilmesinin hikmetiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cevşenü'l-Kebir ve Kur'an

Kur’an-ı Kerîm, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen her duruma uygun düşecek olan dua âyetleri Kur’anın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de âyetlerden iktibas şeklinde, yani âyette kullanılan ifadelerden yola çıkarak yeni yeni dualar yapılabilir. Peygamber Efendimizin “Cevşenü’l-Kebir” isimli duası, bunun en hârika bir örneğidir. Bu duasında Hz. Peygamber (a.s.m.) açıktan veya dolaylı bir şekilde Kur’anda geçen ifadeleri kullanarak cehennem ateşinden korunmayı istemiştir.

Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz ayrı bölüm vardır. Şimdi bu bölümlerden birini örnek olarak veriyoruz. Cevşen’in 61. bölümünde şöyle denilir:

“Ey gece ve gündüzü çeviren.”

“Ey karanlıkları ve nuru yaratan”

“Ey gölge ve sıcaklığı var eden.”

“Ey Güneş ve Ay’ı itaat ettiren.”

“Ey ölümü ve hayatı yaratan.”

“Ey yaratma ve emir O’na ait olan.”

“Ey ne bir eş, ne de çocuk edinmeyen”

“Ey mülkünde hiç bir ortağı bulunmayan.”

“Ey zillet sebebi bir yardımcısı olmayan”

“Ey havl ve kuvvet kendisinin olan.”

“Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım, Seni tenzih ederiz. El-aman, el-aman. Bizleri cehennem ateşinden koru.”

Peygamberimizin bu duasında yer alan ifadeler, sırasıyla şu âyetlerden alınmıştır:

“Allah gece ve gündüzü çevirir.”(1)

“Allah karanlıkları ve nuru yarattı.”(2)

“… Gölge ile sıcaklık bir değildir.”(3)

“Allah, Güneşi ve Ay’ı itaat ettirdi.”(4)

“O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı.”(5)

“Dikkat edin, yaratma ve emir O’na aittir.”(6)

“…Rabbimiz ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”(7)

“O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur.”(8)

“O’nun zillet sebebi bir yardımcısı yoktur.”(9)

“Bütün kuvvet Allah’ındır.”(10)

Her bölüm sonunda “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım, Seni tenzih ederiz. El-aman, el-aman. Bizleri Cehennem ateşinden halas eyle, koru, kurtar.” kısmı vardır. Tekrar edilen bu kısımda:

- Tevhid,

- Tesbih,

- Ebedi şekavetten kurtulmak,

- Ve beşerin aczinin itirafı gibi çok önemli esaslar vardır.

- “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah'ım.” kısmı tevhidi,

- “Seni tenzih ederiz.” kısmı tesbihi,

- “Bizleri cehennem ateşinden halas eyle.” kısmı ebedi azaptan kurtulmayı,

- Ve “El-aman, el-aman” kısmı beşerin aczinin itirafını ifade eder.

Dipnotlar:

(1) Nur, 24/44.

(2) En’am, 6/1.

(3) Fatır, 35/21.

(4) Ra’d, 13/2.

(5) Mülk, 67/2.

(6) A’raf, 7/54.

(7) Cin, 72/3.

(8) İsra, 17/111.

(9) İsra, 17/111.

(10) Bakara, 2/165.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...