"Cevşenü’l-Kebîr ile öyle bir marifet-i Rabbâniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki,.. Mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur." Marifet-i İlahi ile dua ilişkisinin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cevşen, hem marifetin hem de duanın harmanlandığı bir şaheser niteliğindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm) Cevşenü’l-Kebîr'de Allah’ı bin bir ismi ile hem zikrediyor hem de tarif ediyor. Yani Cevşen hem bir zikir ve dua hem de derin bir marifet ve tefekkür manzumesidir.

Mesela, şu babda bu açıkça ifade edilmektedir:

"Allah’ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah,

2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman,

3. Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim,

4. Ey her şeyi hakkıyla bilen Âlim,

5. Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halim,

6. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim,

7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hâkim,

8. Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadim,

9. Ey her şeyi ayakta tutan Mukim,

10. Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim,"

"Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar."

Kulun tefekkür ve marifette derinliği arttıkça duasında da derinliği artar. Yani marifet ile dua arasında doğru bir orantı var, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...