"Cevşenü'l-Kebîr nâmındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiâze ediyor." Cevşenü’l-Kebir'de çok değişik isimlerle münâcat edilmesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cevşenü’l-Kebir'de yüz ayrı bölüm mevcuttur. Her bir bölümde Cenâb-ı Hak ayrı isimlerle, sıfatlarla yahut icraatlarla yâd edilmekte ve her bölümün sonunda,

“Sen Sübhan’sın! Senden başka ilah yoktur. Senden eman diliyoruz. Bizi nardan / ateşten koru!”

diye duada ve ilticada bulunulmaktadır.

Böylece bin ayrı iltica ile Allah’a sığınılmakta, O’ndan eman dilenmektedir. Bu bin iltica cümlesinden örnek olarak birkaçını nakledelim:

“Ey bütün dualara cevap veren!..
Ey hata ve kusurları bağışlayan!..
Ey kudretine her şeyin teslim olduğu!..
Ey yalnız kendisine hamdüsenâ edilen!..
Ey rızka muhtaç her varlığın rızkını veren!..
Ey kullarına rahmet kapılarını açan!..
Ey bütün yakınlardan daha yakın olan!..
Ey gam ve kedere boğulmuş ruhlara nefes aldıran!..”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...