Block title
Block content

"Cevv-i semâdaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faideler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler,.. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin..." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehmet ağanın tarlası kavrulmuş, yağmura hasret bir şekilde bekliyor. Dolayısı ile Mehmet ağa da tarladan çıkacak mahsule muhtaç. Mehmet ağanın midesi ve yavruları, hâl dili ile mahsulden üretilen yiyecek ve içeceklere gözlerini dikmişler. Demek semadan inecek yağmur damlaları, yeryüzüne hayat verecek bir öneme haizler.

Aklı ve şuuru olmayan bulutların ya da semanın, böyle müteselsil bir fayda-nimet silsilesini hesaplayıp, yani Mehmet ağanın mide ve yavrularını düşünüp yağmur üretmesi ve onu kavruk toprağa akıtması kabil değildir. Demek sema ile toprak, toprak ile insan, insan ile toplum arasındaki bu mükemmel ilişkiyi öyle bir zat hesaplıyor ki, O sonsuz ilmi ile her şeyi biliyor, sonsuz basar sıfatı ile her şeyi görüyor, sonsuz kudret sıfatı ile de her şeyi sevk ediyor. Bütün bu organizasyonu cansız ve şuursuz varlıklara vermek mümkün değildir, öyle ise tevhide yani Allah’a vermek zorundasın.

Dağların altındaki kömür, petrol, demir, gaz, su, bakır vesaire birçok maden, milyonlarca yıl önce birisi tarafından, şimdi kullanmamız için istif edilmiş ve zamanı gelince de bir mühendise keşfettirilmiş. Bundan daha büyük bir tevhit delili olmaz ve olamaz. Şimdi hayat bu sayılan madenler üzerine kurgulanmış. Hava, su toprak ve bunlardan çıkan bitki ve hayvanat nasıl hayata hayat iseler, dağların altındaki madenler de hali hazırda hayata hayat olarak sahibine işaret ve delalet ediyor.

İhsan Muhsini, ikram Kerimi, lütuf Latifi, rızık Rezzakı, sanat Sanatkârı gösterdiği gibi, semadan inen yağmur, dağın altına istif edilmiş madenler de Kerim, Latif, Rezzak, Muhsin bir Allah’ın varlığına ve birliğine işaret edip ispat ediyor. Onca nimetlerin mükemmel bir plan ve ince bir hesap ile oraya konulması ya da oradan akıtılması tesadüf ve tabiatın işi olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...