Block title
Block content

"Ceza bir olur. Tatbikini kabul etmedim; cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usulledir?" Buradaki birinci ve ikinci cezalar nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mânen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfî, küfrî frenk usulünü kendinde kabul etmeyen bir adama sekiz sene ceza verdiniz. (Şimdi ceza yirmi sekiz sene oldu.) Ceza bir olur. Tatbikini kabul etmedim; cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usulledir?"(1)

Metnin evvelinden anladığımız kadarı ile şapka meselesinden bahsedilmektedir. Şapkaya itiraz edenlerin o dönemde idam edildiği malumunuzdur. Üstad şapkanın giyilmesi ve kullanılmasını kastetmiş olup, bunu kabul etmediğini dile getiriyor.

İkinci bir cezanın ise; yirmi sekiz seneye şamil; bir tecrit, sürgün ve imha hareketi olduğu kanaatindeyiz.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısmın Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...