Block title
Block content

"Cezbekârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince, yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemâl-i rububiyetini gösterir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nasıl sahrâlarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir Sâni-i Hakîmin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve kemâl-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkâl-i muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince, yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemâl-i rububiyetini gösterir."(1) 

"Mevzun", kelime olarak vezinli, ölçülü, tartılı, düzgün, yakışıklı anlamlarına geliyor. "Mevzun hareket" ise bir şeyin ölçülü ve vezinli hareket etmesi anlamına geliyor.

Bitki ve ağaçlardaki yaprakların her hâllerinde ölçülü ve düzgün olması, bir hikmet ve ahenk üzere büyümeleri ve hareket etmeleri hep “cezbekârâne mevzun hareketler” kapsamına giriyor.

Yaprak, bitkilerde fotosentez, transpirasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır. Yapraklar, gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır.

"Cezbekârâne" ifadesi, yaprağın Allah’tan aldığı emri aşk ve cezbe ile yapmasıdır.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...