Block title
Block content

"Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin 'Bir ışık var, bir nur göreceğiz.' diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tâbiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle, âlem-i İslâm hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birden bir ihtar-ı gaybîyle kat'î kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki:"

"Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin 'Bir ışık var, bir nur göreceğiz.' diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tâbiri, sizin hakkınızda belki iman cihetiyle, âlem-i İslâm hakkında dahi en ehemmiyetlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır, seni şiddetle alâkadar etmişti. Ve bu nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahmininle geniş dairede, belki siyaset âleminde gelecek mes'udâne ve dindarâne hâletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken, bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun."(1) 

Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un telifinden önce, yani Eski Said döneminde, yani Osmanlının yıkılma sürecinde ve zor dönemlerinde, çok az bir zaman sonra, bir nurun bir ışığın alem-i İslam için zuhur edeceğini kalben hissetmiş ve o nurun geniş dairede yani siyasi alanda gelmesini ümitle beklemiş.

Zaman gösterdi ki; o nur ve ışık Risale-i Nurlar imiş. Evet Risale-i Nurlar tahkiki iman dersleri ile milyonlarca insanın imanının kurtulmasına bir nur, bir ışık olmuş ve halen de olmaktadır. Üstad Hazretleri bu nur ve ışığın geniş dairede yani siyasi sahada olacağını tasvir etmesi; zahiren bir hata (kendi ifadesi ile) olmuş olsa da, hakikatte tam bir tevafuk, tam bir keramettir.

(1) bk. Sünuhat, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...