"Cisim, eğer hayati olsa, ecza-yı bedeni, daim terkib ve tahlildedir, inkıraza mahkumdur, ebediyete mazhar olamaz." Ahirette cismaniyet hayattar olduğuna göre bedenin hücreleri değişecek ve inkıraza maruz kalacaktır; ebediyetin temini nasıl olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahribat ve yıkım genelde gelir / gider dengesizliğinden meydana gelir. Gelir az, gider fazla olursa; zamanla o yapı yıkıma uğrar, yani ölür. Şayet gelir / gider sürekli dengede kalırsa; tahrip, yıkım ve yaşlanma diye bir şey olmaz.

Dünya hayatında insanın belli bir yaşa kadar geliri, gideri dengelediği için, sıhhatli ve genç bir şekilde yaşar. Ama belli bir yaştan sonra, yani kırk yaşından sonra; bedenin geliri gideri karşılamadığı için, beden yavaş yavaş yaşlanır ve en nihayetinde ölür.

Ahiret hayatında; Allah, bedenin gelir / gider dengesini sabitleyeceği için, beden her daim canlı, diri ve genç bir şekilde kalacaktır. Bu yüzden ahiret hayatında yaşlanma, ölüm, hastalık ve tahribat olmayacak. Cennet hayatı ebedî bir şekilde, ebedî bir gençlik hayatı ile devam edecek.

Ahirette bedenimizde çalışan hücreler gitse bile; yerine hemen yenisi gelip gençliği daim kılacaktır. Ordumuzda giden askere bedel, yeni askerin gelmesi orduyu daimî kılmaktadır. Erler değişir; ama ordu yerinde sabit durur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...