Çocuklar, cennette ebedi çocuk olarak mı kalacaklar? Cennette üreme olmayacağı şeklindeki görüş kime aittir, bu tespiti destekleyen ayet ya da hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerim’de geçen “Vildânün muhalledun” tâbirinden anlaşıldığına göre, mü’minlerin bulûğ çağından önce vefât eden çocukları doğrudan Cennete gidecek, lâkin dâimî çocuk olarak kalmak sûretiyle, çocuk sevmek ve okşamak zevkini anne ve babalarına tattıracaklardır.

Çocuğunu kaybettiği halde buna sabreden Müslümana, Cenab-ı Allah’ın verdiği mükâfat Ebû Musa (ra) tarafından naklediliyor: “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teâlâ meleklerine:
- Kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız,
buyurur. Melekler:
- Evet, derler. Allah Teâlâ:
- Kulumun gönül meyvesini (ciğerparesini) mi kopardınız, buyurur. Melekler:
- Evet, derler. Allah Teâlâ:
- Peki, kulum ne dedi, buyurur. Melekler:
- Sana hamdetti ve 'İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.’ diye istircâda bulundu, derler. Bunun üzerine Allah Teâlâ:
- O halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da 'Hamd evi.' koyun, buyurur.(Tirmizi, Cenaiz 36)

Sevdiğini kaybeden bir insan, bu duruma sabreder, ağzından kötü söz yerine sadece ve sadece Allah’ı yücelten sözler çıkarsa, kulun bu sabrı neticesinde Cenab-ı Allah, onu cennetine dâhil eder. Cennetinde de ona ismi ‘hamd evi’ olan bir mekân hediye eder.

Tabiinden Sa'id b. el-Müseyyeb (v. 94/712) de: "Bir adam öldüğü zaman (daha önce ölmüş olan) çocuğu onu, seferden dönen gaibin karşılandığı gibi karşılar" demiştir.

Ölülerin berzahta birbirleriyle görüştüklerini ve yeni ölüp de aralarına katılanlardan haber aldıklarını bildiren bu hadis ve haberleri, evlât, torun ve yakın akrabaların amellerinin kabirdeki baba ve yakınlarına arz olunacağım, onların da amelleri kendilerine arz edilen akrabalarının iyiliklerinden ötürü sevineceklerini, kötülükleri sebebiyle de üzüleceklerini bildiren haberler de desteklemektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
"Yoksa siz sizden öncekilerin çektiğini çekmeden Cennete gireceğinizi mi sandınız?"Bu ifadeye göre Cennet ucuz değil, mühim bir fiyat istiyor.Fakat çocuklar bundan istisna mı?Yani çok fazla sıkıntılara duçar olmadan dar-ı bekaya irtihal ediyorlar.Bu iki mesele nasıl telif edilebilir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Bir ifadenin hakiki doğruluğunu bulmak için, bu iafednin kim tarafından söylendiği, kime hitaben ifade edildiği ve ne için söylendiği ve hangi makamda ifade edildiğinin irdelenmesi gerekir.
İfade ettiğiniz ayet-i kerime ise, büluğ çağına girmiş ve imtihana mazhar olanları kast etmekte olduğundan çocukların bundan ayrı tutulduğu anlaşılmaktadır. Çünkü daha imtihana tabi değillerdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...