Çocuklara evrim hakkında nasıl bilgi verebiliriz? Risale-i Nurlarda evrimle ilgili yerler neresi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi konularda öncelikle yapılması gereken; sağlam ve tahkiki bir imanı o şahıslara vermektir. İman sağlam ve tahkiki olursa, bu gibi iddia ve teoriler sinek vızıltısı gibi olur. Sadece merak ve vızıltıları bitirmek için bu konuları talim eder.

Ama temel ve esas hükmünde olan iman, taklidi ve zayıf olursa, en basit bir vesvese ya da vehim, insanın inanç ve imanını zedeleyip sarsabilir. Böyle delilsiz ve mesnetsiz bilimsel hurafeler kati bir hakikatmiş gibi insanların zihnini bulandırır.

Bizce evrim teorisini çürüten delilleri tahkik etmekten ziyade, Risale-i Nur'un tevhit ve imana dair hakikatlerini talim etmek daha önemli bir adımdır. Risale-i Nur'un tevhit ve imana dair parçalarını bu yavrulara ve gençlere, onların anlayacağı dilden anlatarak imanlarını sağlama almak en güzel metottur. Daha sonra evrimi çürüten deliller zikredilebilir.

Risale-i Nur'da doğrudan evrime cevap veren bir parça olduğunu bilmiyoruz. Lakin Risale-i Nurlardaki imana dair hakikatlerin herbirisi, o gibi fikir ve teorileri temelinden kurutuyor.

İlave bilgi için bk:

www.sorularlaevrim.com

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

"Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsib ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir."(Sözler, On Yedinci Söz)

Bu kısım hem evrime hem reenkarnasyona cevapdır... "küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsib bir cesed giydirir" ile "kün" emriyle yaratma kudretine sahib bir Halık'ın tedrice ihtiyacı yoktur.. Zira; "Ve hüve alâ külli şey'in kadir"dir... Âdem (a.s) ile alakâlı tüm ayetler evrimi reddir zaten...

 

Birilerinin kendini bidayette insan saymaması, onların iman cihetiyle bir nev'i hayvanlaşmasındandır; ki malûmdur Kabil kardeşini katlettikten sonra ailesinden uzak bir yere göçmüştü... Mağaralardan geldiğini, insan olmadığını iddia ettikleri asıl ataları, Kabil'dir iman etmemiş olanların... Üstadımız (r.a) "Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın." derken, iman etmemiş olana bile hayvanlığı yakıştırmaz...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
çekirdek

Risale-i Nurdaki her bir tevhid bahsi evrim safsatasına verilmiş en kesin ve net cevaplardır..Her bir tevhid bahsi doğrudan doğruya evrimin belini kıran bürhanlardır..her bir bahis, evrim gibi bir fikrin akıl muvazenesi bozulmamış bir insan tarafından kabul edilmeyeceğine dair kuvvetli delillerdir..Mesela, evrimin temelinde akılsız, şuursuz ve kör esbab ve tabiat vardır..Risale-i Nur ispat edip gösteriyor ki, akılsız, şuursuz ve kör esbab ve tabiat intizam ve ölçü ile iş yapamayacağı gibi, intizamlı ve ölçülü bir esere müdahele etseler bozar ve karıştırırlar..Yani, Risale-i Nur, evrim gibi fikirlerin dayandığı tabiat kalesini zir ü zeber ediyor..

Ayrıca, evrim safsatası insanın fikrini milyonlarca sene önceye götürüyor..zerre kadar aklı bulunan bir insanın bile kabul edemeyeceği bir safsatayı meselenin içyüzünü bilmeyen insanlara kabul ettiriyor. Risale-i Nur talebelerinin ise, fikirlerini bu herifler gibi milyonlarca sene öncesine götürmesine ihtiyaçları yoktur...Risale-i Nur, Kur'anın feyzi ile şu anda da gözümüzle gördüğümüz hikmetli ve muntazam fiillere ve o fiiller neticesinde hasıl olan muntazam sanatlara baktırarak, zerrelerden yıldızlara kadar herşeyin Allahın ilim ve irade ve kudretiyle idare edildiğini en kör olanlara dahi ispat ediyor..Yani, her bir şeyden marifetullaha, Allahın ilim ve kudretine, isim ve sıfatlarına delil getiriyor..Tabiat ve esbabın icad ve idareye zerre kadar bile müdahelesinin bulunmadığını en inatçı dinsizi bile ilzam edecek bir tarzda izah ve ispat ediyor..Böylece evrimin temeli ve kalesi olan akılsız, şuursuz ve kör kuvveti ve sağır tabiatı darmadağın ediyor..Zerre kadar şirke yer bırakmıyor..(elhamdülillahi haza min fadli rabbi)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...