"Çok esrarın anahtarlarını tazammun eden iki sırrı beyan eder." Çok esrardan maksat nedir ki; bu dal o esrarın anahtarlarını tazammun ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlk cümlede "İki Sır" halinde özetlenen “Çok Sırlar” hakkında, bu Dal’ın tamamında birtakım ipuçları veriliyor.

Katre, Zühre, Reşha misâlleri esas alınarak, “evliyanın meşhudatındaki ihtilaflar, ehl-i fikrin görüşlerindeki farklılıklar, enbiyanın farklı şeriatlarındaki hikmetler, geçmiş kitaplarda haşr-i cismanî gibi bir kısım iman hakikatlerinin mücmel olarak yer alması, evliyanın bir kısmının sadece tevhid’te ileri gidip diğer iman hakikatlerinde onun kadar inkişaf etmemeleri” gibi bir çok sırra işaretler ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...