Block title
Block content

"Çok rüyalar var ki, sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve mânâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle mânâsının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telâş eder, meyus olur,." izah, herkes rüya tabiri yapabilir mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüya tabiri hem ilmi uzmanlık hem de manevi olgunluk gerektiren bir sahadır. Bu sebeple her önüne gelenin rüya tabir etmesi uygun değildir. Rüyanın doğru ve sadık tabirini ancak asfiya-i muhakkikin seviyesinde ki alimler yapabilir.

Asfiya-i muhakkikin hakikati tam araştıran, delillerle ispat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri demektir.

Bu konuda en meşhur ve güvenilir alimlerden birisi İmam Nablusi  ve Ta'tirül-Enam Fi Tabiril Menam eseridir.

İslâm'a göre rüya üç çeşittir.

1. Salih rüya,
2. Şeytanî rüya,
3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan etkilenerek gördüğü rüya.

Salih rüya vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (asm) bununla ilgili şöyle buyurur:

"Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür."(1)

Salih rüyanın dışındaki iki rüya üzerinde durulacak bir öneme sahip değildir. Kur’an bu gibi önemsiz rüyalara "adgasu ahlam" (karışık ve tabire değmeyen rüya) demiştir.

Kalp uyanıkken dünya ve içindekiler ile meşgul olduğu için, gaybi alemler üzerine tam manası ile yoğunlaşıp odaklanamıyor. Ama uykunun bir cihetle ölüme benzemesi, hatta ölümün kardeşi olmasından dolayı insanın latif duyguları uyku esnasında bütün dikkat ve hassasiyetini gaybi alemlere tahsis ediyor ve o alemlere yoğunlaşıyor. Sadık rüyalar bu yoğunlaşma ve odaklanmanın bir sonucudur.

Hatta insandaki latif duygular uyanıkken de o alemlerle ilgili ve irtibatlıdır. Lakin dünyanın telaşesi ve meşguliyetleri, bu iletişim ve irtibatı bilinç düzeyine çıkartmıyor ya da algılanmasına perde oluyor.

Rüya aslında insanın uyku esnasında metafizik alemlerle irtibat ve diyalog kurma işlemidir. Lakin görülen rüya sembollerle dolu olduğu için, rüya sahibi rüyanın gerçek hayatta neye tekabül ettiğini idrak edemiyor. İdrak etmek için hem sembollerinin manasını bilecek hem de gerçek hayata uyarlama kabiliyetine sahip olacak. Bu yüzden rüya tabiri uzmanlık ve manevi olgunluk gerektiren bir husustur.

(1) bk. Müslim, Rüya 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...