"Çok rüyalar var ki, sûreti dehşetli, zararlı, mülevves iken, tabiri ve mânâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın sûretiyle mânâsının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telâş eder." İzah eder misiniz? Herkes rüya tabiri yapabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rüya tabiri hem ilim hem de manevî kemalat gerektiren bir sahadır. Bu sebeple her önüne gelenin rüya tabir etmesi uygun değildir. Rüyanın doğru ve sadık tabirini ancak asfiya-i muhakkikin seviyesindeki âlimler yapabilir.

Asfiya-i muhakkikin hakikati tam araştıran, delillerle ispat eden, ilim ve fazilette terakki etmiş olan büyük İslâm âlimleri demektir.

Bu konuda en meşhur ve en güvenilir âlimlerden birisi Muhammed b. Münkedir ve İmam-ı Nablusî ki, Ta'birü’l-Enâm fi Ta’biri’l- Menam adlı eseriyle şöhret-şiardır.

İslâm'a göre rüya üç nevidir.

1. Salih rüya,
2. Şeytanî rüya,
3. Yaşanan hâdiselerin tesirinde kalarak görülen rüya.

Salih rüya vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.) bu hususta şöyle buyurur:

"Mü’minlerin rüyası nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüzdür."(1)

Salih rüyanın dışındaki diğer iki rüya, üzerinde durulacak bir ehemmiyete sahip değildir. Kur’an bu gibi ehemmiyetsiz rüyaları; "edğâsu ahlam" yani karışık ve tabire değmeyen rüyalar olarak beyan etmektedir.

Kalb dünya ve içindekiler ile meşgul olduğu için, gaybî âlemler üzerine tam mânası ile hasr-ı fikir ve nazar edemiyor. Ama uykunun bir cihetle ölüme benzemesi, hatta ölümün kardeşi olmasından dolayı, uyku esnasında insanın latif duyguları bütün dikkat ve hassasiyetini gaybî âlemlere tahsis ediyor ve teksif ediyor. Sadık rüyalar bu hissî tahsis ve teksifin bir neticesidir.

Hatta insandaki latif duygular uyanıkken de o âlemlerle irtibatlıdır. Lakin dünya telaşesi ve meşguliyetleri, bu irtibatı şuur seviyesine çıkartamıyor ya da perde oluyor.

Rüya, insanın uyku esnasında gaybî âlemlerle irtibat kurmasıdır. Lakin görülen rüya temsillerle dolu olduğu için, rüya sahibi rüyanın hakiki hayatta neye tekabül ettiğini idrak edemiyor. İdrak etmek için hem temsillerinin mânasını bilecek hem de hakiki hayata tatbik etme kabiliyetine sahip olacak. Bu yüzden rüya tabiri manevî ihtisas ve kemalat gerektiren bir husustur.

(1) bk. Müslim, Rüya 1.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...