"Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Musibet ve belaların bir kısmı günahkarları ikaz ve gafil insanları ihtar etmekle uyandırmaktır. Bir kısmı günahkar ve hatalı insanların günahlarının silinmesine ve affına sebeptir.

Bir kısmı da takva sahibi ama gaflete dalmış insanların aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir yani Allah’ın huzurunda olduğunu hatırlatmaktır. İnsanın nisyana ve gaflete yatkınlığı malum bir şey bela ve musibetler zaman zaman insana ölüm ve Allah gerçeğini ikaz ve ihtar ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...