Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucunda, Üstad Hazretleri, İslamiyeti savunma adına diğer cemaat ve tarikatlara nazaran daha fazla hizmet etmiş diyebilir miyiz?

Soru Detayı

- Buna delil olarak neleri gösterebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1926-1960 yılları arasındaki basın yayını araştırdığımızda, Türkiye'deki en büyük ve etkili İslami cemaatin Nur cemaati olduğunu rahatlıkla görürüz.

Bu süreç içinde Risale-i Nur'un 1.500 defa mahkeme edilmesi, Nur talebelerinin sürekli hapis edilmesi, Üstad Hazretlerinin hem hapis hem tecrit hem de çok defa zehirlenmek istenmesi, düşmanın kimi büyük tehlike gördüğü konusunda bir ipucu vermektedir.

Üstad Hazretleri, bu materyalist ve maddeci asrın manevi hekimidir. Risale-i Nurlar ise bu asrın hekimi olan Said Nursi Hazretlerine ihsan edilen manevi ilaçlardır. Risale-i Nurlar Üstad Hazretlerinin vesilesi ile Allah’ın, bu zamanda insanlara bahşettiği en mükemmel bir Kur’an tefsiridir; Kur’an’ın bu asır insanlarının anlayacağı şekilde bir yorumudur.

Nitekim Üstad Hazretleri 1876'da doğmuş ve en dehşetli fitneler de onun dönemi olan bin dokuz yüzlü yıllarda vuku bulmuştur. Bu müthiş ve dehşetli olaylar başta Birinci Dünya Savaşı sonra Rusya'da ateizm olan komünizmin kurulması ve dünyanın yarısını istila etmesi, ardından Anadolu’nun işgal edilmesi ve Osmanlının yıkılması ile yerine ladini bir rejimin gelmesi, ardından İkinci Dünya Savaşı gibi müthiş dehşetli olaylar, tamamen Üstad Hazretlerinin dönemi olan on dördüncü asırda vuku bulmuştur.

Bu olayların ışığında meseleye bakacak olursak, Üstad Hazretlerinin neden kıyametin alameti ve asrının hekimi olduğu anlaşılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...