Block title
Block content

"Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahmân-ı Lemyezelîye elyaktır ki, bizi İslâmiyetle serfiraz ve şeriat-ı garrâ ile sırat-ı müstakîme hidayet etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cümle tahiyyat, ol Hâkim-i Ezel ve Hakîm-i Ezelî ve Rahmân-ı Lemyezelîye elyaktır ki, bizi İslâmiyetle serfiraz ve şeriat-ı garrâyla sırat-ı müstakîme hidayet etmiştir."(1)

(Bütün övgü ve senalar Hakim, Hâkim ve Rahman olan Allah’a layıktır. O Allah ki bizi İslamiyet ile yüceltip, parlak şeriatı ile hakkı ve doğru yolu gösterdi.)

Bir kitaba ya da yazıya başlarken Allah’ı takdis ve tahmid (sena, övgü) ederek başlamak, İslam alimlerinin bir geleneği ve bir sünneti olduğu için, Üstad Hazretleri de "Muhakemet" adlı eserine başlarken bu sünnete riayet ediyor.

(1) bk. Muhakemat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...