"Çünki bir dakika, tesadüf birisini tevkif etse, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, başkaları ile müsademe etmesine yol açar." cümlesi, mucizelerde anlatılan "güneşin tevakkuf etmesi" ile zıt görünüyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ihbarı doğru çıkmak için, ehl-i tahkikin tasdikiyle, Güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani Arz, onun sözünü doğru çıkarmak için vazifesini, seyahatını bir saat ta'til etmiştir ve o ta'tili, Güneş'in sükûnetiyle göstermiştir."(1)

"Büyük bir nur lâmbası Güneş'tir ki; arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden Güneş'in görünmesi, kucağında Peygamber'in (A.S.M.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (R.A.) o mu'cizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış."(2)

Tesadüfle tevkif ile tavafukla tevkif arasında çok fark var. Birisi sonsuz ilim, irade ve kudret sayesinde mucizevi bir şekilde duraklatılıyor. Diğeri ise tesadüfen duraklıyor; malum tesadüfte tasarruf ve tedbir söz konusu değildir, bu sebeple neticesi karmaşa ve kaostur.

Ama tevafukta ise, her şey kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Yani Allah’ın denetiminde güneşin bir saat duraklaması, gayet normal ve basit bir durum iken, aynı güneşin kontrolsüz ve tesadüfen bir dakika duraklaması vahim ve dehşetli bir durum olmaktadır. Tabi bir dakika tesadüf zatında muhaldir, bir farazi olarak düşünüyoruz.

Mucizeler bilimsel mantıkla izah edilemezler zira bilim normal bir durum iken, mucizeler anormal / normal dışı bir durumdur. Bilim normal değerleri inceler ve olayları nedensellik içinde izah etmeye çalışır; oysa mucizeler normal ötesi harikulade bir durumdur.

İlle de mantıksal bir izah istenirse, Allah güneşi durdurduğunda muhtemelen diğer sistemleri de askıya almış denilebilir. Çünkü kâinat tecezzi etmez bir küll şeklinde işlemektedir. Motor durursa arabanın yürüyen bütün aksamı da durur.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Yedinci İşaret.

(2) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Haşiye-2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...