Block title
Block content

"Çünkü, Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miracdan bahsedilmez." İmanın şartı altıdır, burada semavata iman neden sayılıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunuza iki cihetle cevap verilebilir.

Birincisi; semavat, ahirete iman esasının bir cüzü olduğu için, sema denildiğinde zımni olarak ahiret de ifade edilmiş oluyor zaten. Yani semavat ahiretle bitişik olduğu için, ahiret suretinde ifade ediliyor.

İkincisi; Miraç bir seyahattir, seyahat edilen yerler ise ekseri olarak sema tabakalarıdır. Dolayısı ile sema tabakalarını inkar eden birisine Miraç'tan söz edilemez. Halihazırdaki maddeci felsefe; sema tabakalarını inkar edip, semayı uzay boşluğundan ibaret kabul ediyorlar. Böyle bir düşünceye; önce semanın kabul ettirilmesi gerekir, zira Miraç sema tabakalarına mebni bir inançtır.

Özetle Allah’a iman olmadan, ahirete iman nasıl olamaz ise; sema tabakasını kabul etmeden de Miraç olamaz diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...