"Çünkü, Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara Miracdan bahsedilmez." İmanın şartı altıdır, burada semavata iman neden sayılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunuza iki cihetle cevap verilebilir.

Birincisi; semavat, ahirete iman esasının bir cüzü olduğu için, sema denildiğinde zımni olarak ahiret de ifade edilmiş oluyor zaten. Yani semavat ahiretle bitişik olduğu için, ahiret suretinde ifade ediliyor.

İkincisi; Miraç bir seyahattir, seyahat edilen yerler ise ekseri olarak sema tabakalarıdır. Dolayısı ile sema tabakalarını inkar eden birisine Miraç'tan söz edilemez. Halihazırdaki maddeci felsefe; sema tabakalarını inkar edip, semayı uzay boşluğundan ibaret kabul ediyorlar. Böyle bir düşünceye; önce semanın kabul ettirilmesi gerekir, zira Miraç sema tabakalarına mebni bir inançtır.

Özetle Allah’a iman olmadan, ahirete iman nasıl olamaz ise; sema tabakasını kabul etmeden de Miraç olamaz diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...