"Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur." Bir tek adam İslama daha faydalı olabilir mülahazasından mı Üstad bunu söylüyor? Efendimiz iki Ömer'den birinin Müslüman olması için dua ediyor; bundan dolayı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenâb-ı Hakk'ın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ' ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar, vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için, istenilmez, belki bazan verilir. Evet, bazan birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazan birtek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur."(1)

İhlaslı az bir amel, ihlassız çok amellerden nasıl üstün ise, bazen bir adamı ihlas ile irşat etmek çok insanları ihlasız irşat etmekten daha önemli ve daha makbuldür denilmek isteniyor. Mesela bir alim samimi bir şekilde bir talebeyi irşat eder, diğer alim ise ders halkasında ne kadar çok insan olursa onunla iftihar eder ve onların çokluğu ile şevke gelir. Yalnız diğer alime nispetle daha az samimidir. İşte Allah katında makbul ve sevaplı olan birinci alimin haletidir.

İkinci bir mana olarak, bazen bir insan yüz bin insan keyfiyetinde ve kalitesinde olabilir. İşte bu adamı irşat etmek yüz bin adamı irşat etmekten daha önemli daha makbul olur demektir. Keyfiyetsiz bin kişi, keyfiyetli bir kişiye mukabil gelmez. Ders halkasından bir İmam Azam’ın çıkmasını, bin normal alimin çıkmasına yeğlerim demektir. Zira İmam Azam milyonlarca kişinin imanına ve dinine hizmet ve tesir ediyor. Bu da Allah’ın rızasına daha karindir.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...