"Çünkü, darb-ı meselde meşhurdur ki: bir şeyde zahmet, meşakkat, alâmet-i makbûliyettir." İzah eder misiniz, umuma teşmil edilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Genel bir kaide olduğunu anlıyoruz ve bu kaide, hem bir ayet ve hem de bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Şöyle ki;

İnşirah suresinin beşinci ve altıncı ayetlerinde;

"Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

denildiği gibi; bir hadis-i şerifte de

"Hayrül umuru ehmezuha / yani zorluk ve sıkıntılı olan işler daha hayırlıdır." (bk. el-Müfredât, s. 344)​ denilmektedir.

Her kaidenin istisnası olduğu gibi, burda da istisnalar olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...