"Çünkü, her bir rükn-ü imanî, kendini ispat eden hüccetleriyle, sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hüccet-i âzam olur." Bu cümleleri izah eder misiniz? İman esaslarının her biri diğerine nasıl delil oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın altı rüknü biribirini ispat ettiği gibi, biribirlerini de iktiza eder. Âdeta bir zincirin halkaları gibi birbirinden ayrı düşünülemezler. Bir binayı oluşturan unsurlar gibidir; bir unsur olmaz ise bütün bina çöker.

İman esasları içinde en önemli ve temel esas Allah’a imandır. Diğer bütün iman rükünleri Allah’a iman rüknü üstüne bina olmuştur. Allah’a imana dair bütün deliller diğer rükünlere de delil teşkil eder. Hatta Üstad'ın ifadesi ile bir delil içinde diğer iman rükünleri zımni olarak bulunur ve görünür.

Mesela; kainattaki adalet ve mizan fiilinde hem Allah’ın varlığı ve birliği, hem Adl isminin manası, hem ahiret hayatının gerekliliği, hem kaderin plan ve programı, hem dolaylı olarak peygamber ve kitaplara imanın gerekliliği manaları zımni olarak vardır. Bunlardan bazıları kuvvetli ve sarih olarak görünür, bazıları dikkat ister, bazıları da muhakemey-i akliye ile anlaşılır vs... Ama hepsi arasında kuvvetli gereklilik bağı vardır.

Kur’an, kitap olarak zaten bütün iman rükünlerini ispat ve izah ediyor. Hz. Peygamber (asm) Kur’an'dan bağımsız değildir. Melekler, kitap ile nebi arasında vasıtadır... Bütün iman rükünleri, parçalanması mümkün olmayan bir bütün gibidir; birisi birisine hem delil hem de neticedir.

İşte insanın hakiki ve hakikatli bir şekilde Allah’a iman edebilmesi, imanın diğer rükünlerine baktığı için Allah imanın diğer rükünlerini de iman kapsamına dahil etmiş. Öyle ise peygamberlere iman etmek içinde hem Allah’a itaat manası hem de Allah’a iman esasına bir tekit ve takviye var. Bunu sair rükünler içinde tatbik edebiliriz.

Diğer bir nokta, imanın diğer rükünleri Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği ve kendini izhar ve ilan ettiği mahallerdir. Mesela cennette Allah’ın bütün kemal ve cemal isimleri mükemmel bir haşmet ve azametle kendini izhar ve ilan edecek. Hal böyle iken bu tecelli mahallerinin iman ile ilan edilmemesi, onların seyircisi ve takdir edicisi olan insanlara bu mahallerin haber verilmemesi, Allah’ın isim ve sıfatları açısından mümkün değildir. Bu sebeple Allah bu mahallerin hepsini kitabında izhar edip, insanları imana davet ediyor.

Bu konunun detaylı izahı On Birinci Şua risalesinin Dokuzuncu Mesele'sinde izah edilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

haticetül kübra
çok faydalı oluyor allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...