"Çünkü, her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde..." Uzun arzuları taşıyan zayıf kalp ve mukavemetsiz ruh kavramlarını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalpte beka arzusu var, ama dünya ve içindekiler fani dünyanın bu hâli insanın kalbini büyük bir ikileme ve zayıflığa düşürüyor. Bu ikilem ve zayıflığın yegane çaresi Allah’a ve ahiret hayatına inanmaktır.

İnsanın kalbi kainattaki her bir şey ile münasebet içindedir ve onlara karşı ciddi bir iştiyak ve alakası var, ama her şey de bir o kadar kalbe düşman ve ilgisiz duruyor.

Yine kalp ile eşya arasındaki arızayı iman düzeltiyor. Kalp, iman marifeti ile o eşyanın Allah’ın birer sanatı ve askeri olduğunu derk etmekle, onların ilgisiz ve düşman vaziyetini lehine çevirerek onları kendine dost ve arkadaş kılıyor.

İşte kalbin buna benzer birçok uzun arzu ve talepleri var, ama aynı zamanda kalp bunları elde etmekte gayet zayıf ve nahiftir. Kalbin bu kırılgan ve zayıf yapısını ancak iman ve marifet doldurabiliyor. Allah kalbe bu kırılgan ve zayıf yapıyı, kendine ihtiyaç hissedip dua ve ibadet ile sığınması için vermiştir.

Kalpteki bu manalar ruh için de aynıdır. Yani insanın ruhu da aynen kalbi gibi kırılgan ve dayanıksız dizayn edilmiş ki, insan her halinde Allah’a sığınıp iltica edebilsin.

Kalpteki bu kırılganlık ve nahiflik çocuklarda daha da belirgindir. Zira çocukların maddi cesedi tam inkişaf etmediği için, sığınma ve korunma duygusu çocuklarda daha kuvvetlidir. Bu sebeple çocuklar kalpteki bu arzuları ve kırılganlıkları daha güzel ve daha berrak hisseder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...