"Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mü'mine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. O cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, 'Bu daha önce yediğimiz rızıktandır.' derler. Rızıkları, dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır." (Bakara, 2/25)

"Bazı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor."(1)

İman ile ölen bir insan, ahiret hayatında hem ebedi cennet hayatını kazanacak hem de bu hayatta asgari dünya büyüklüğünde özel bir mülke sahip olacak. Evet, cennette makamı en düşük bir insana dünya büyüklüğünde özel bir mülk verilecek.

Cennetteki müminin makamı artıkça özel mülkünün hacmi de ona orantılı bir şekilde artacak. Sıradan bir müminin derece ve makamı ile Hz. Ömer (ra)’in derece ve makamı eşit değildir; dolayısı ile cennetteki özel mülkleri de eşit olmayacak.

(1) bk. Tirmizi, Cennet: 17, Tefsîru Sureti'l-Kıyâmeti: 2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...