"Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir." cümlesini izah eder misiniz? Buradaki hırs tam olarak nedir, sadece Müslüman’da mı zararlıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hizmet (çalışma) noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatle (hırs göstermemekle) mükellefiz. Muhtelif risalelerden aldığımız aşağıdaki pasajlar suallerinize cevap teşkil edecek tespitlerdir:

" Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hâkezâ şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fâni umur-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere bâki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki:"

"Hem mala ve câha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki, muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan, hakikî câh olan merâtib-i mâneviyeye ve derecât-ı kurbiyeye ve zâd-ı âhirete ve hakikî mal olan a'mâl-i salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırs-ı mecazî ise, âli bir haslet olan hırs-ı hakikîye inkılâp eder."

"İşte, şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-ı mâneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse, ahlâk-ı hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur." (1)

"Hırs kâfirde nasıl etki yapar?" konusunu yine Bediüzzaman'dan dinleyelim:

" İşte küfür bir divâneliktir, dalâlet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki, bâki metâ yerine fâni metâı alır. İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalâletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şeyi şediddir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder."

"Evet küfrün divaneliğiyle, dalâletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla, fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir lâtife-i insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir. Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. O dahi, ehl-i dalâlet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. Lâkin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez." (2)

" Evet, hırs, şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir. Şükrün mikyâsı kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir." (3)

Hırs, hedef ve sonuca sebepleri takip etmeden direkt ulaşma isteğidir. Oysa Allah kainatta hedef ve sonuca ulaşabilmek için kurallar, tertipler ve kanunlar koymuştur. Bu kural ve kanunları tatbik etmeyenler kim olursa olsun, hangi dine dine inanırsa inansın hedefe ulaşamazlar.

Mesela buğday hedef olsun; bunun için önce tarlayı sürecek, sonra ekecek, sonra sulayacak daha sonra hasat yapacaksın. Bu sebepleri ve sıralamayı itina ile takip etmezsen buğday alamazsın.

Hırs, Allah’ın kainata koymuş olduğu kanun ve tertibe uymadan, doğrudan hedefe ulaşma çabası ve arzusudur ki, bu fakirliğin ve başarısızlığın nedenidir.

Gayri müslimler bu sırrı anladıkları için, kainattaki kanunlara tam riayet ediyorlar ve hedefe de ulaşıyorlar. Sanayi, ticaret ve ziraat zengin olmanın en tabi ve en doğal yollarıdır, bu alanlarda kanunlara riayet edersek sefalet ve fakirlikten kurutuluruz. Ama maalesef Müslümanlar bu açıdan büyük bir zafiyet içindeler.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Dokuzuncu Mektup.
(2) bk. Barla Lahikası, (220. Mektup).
(3) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erkandino
Peki bir işyerinde hirsli bir şekilde herkesin tepesine basarak kendini büyük gorerek hırs gösterenler bir yere gelip muvaffak oluyorlar burasını nasıl anlamak gerek
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu durum haram ve ahlaksızlığa giriyor tıpkı kısa yoldan zengin olmak için hırsızlık yapmak gibi. Hırsızlık yaparak zengin olanların durumu İlahi bir mekir bir tuzaktır belasını amma dünya da amma ahirette er geç görecektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...