"Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Erkek, eşine, sevgi ve şefkatle davranmalıdır. Eğer erkek böyle yaparsa, eşinden de aynı sevgi ve saygıyı görür. Kadının itaat ve saygısı, şiddet ve baskıyla sağlanamaz. Sevgi ve saygı karşılıklıdır. Erkek, şiddet ve korku ile değil, şefkat ve yumuşaklıkla hareket etmelidir.

"Refika-i hayatına muhabbetin, madem hüsn-ü sîret ve maden-i şefkat ve hediye-i rahmet olduğuna bina edilmiş. O refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersen o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder.” (32. Söz)

Kadının asıl güzelliği, hüsn-ü sureti değil, hüsn-ü siretidir. Yani simasının güzelliği değil, kalb ve ruhunun güzelliğidir. İmanının, ahlâkının, şefkatinin, sadakatinin güzelliğidir. Bu güzellikler dünyada mesut bir aile hayatını meyve verdiği gibi, cennette de ebedî bir beraberliğe vesile olur.

"Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akîdesiyle olabilir."

"Meselâ der: 'Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için her bir fedakârlığı ve merhameti yaparım.' diyerek, o ihtiyare karısına, güzel bir hûri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa, kısacık bir iki saat sûrî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık, elbette gayet sûrî ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye mânâsında ve bir mecazî merhamet ve sun’î bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi, başka menfaatler ve sair galip hisler, o hürmet ve merhameti mağlûp edip o dünya cennetini cehenneme çevirir."(Dokuzuncu Şua)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

aa1981
cevabınız da "Erkek, şiddet ve korku ile değil, şefkat ve yumuşaklıkla hareaket etmelidir." demişsiniz. ancak ,eşim bu şefkati ,sıcaklığı gördüğünde saygıyı azaltıyor yani su istimal ediyor. bu kez sert davranıyorum o zaman normale dönüyor.ailde ve yetişdiği kursta hep otorite gördüğü için benim sevgi ve ilgim gevşetiyor. bu nasıl yorumlarsınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Ciddiyet ile şiddet ayrı şeylerdir. Sizin yaptığınız şiddet değildir, ciddiyettir. Sevgi demek ciddiyetsizlik demek değildir, muhatabı şımartmak demek değildir. Disiplinli olmak, sevgiden uzak olmak anlamına gelmemelidir. Sevgi ve ciddiyet iç içe oldu mu sorun olmaz, kanaatindeyiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...