"Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i mâneviyesi ve bütün dâvâlarının esası ve mahiyet-i nübüvveti, o altı rükündür." Risalet hayatının şahsiyet-i manevisi ne demektir ve mahiyet-i nübüvvetten kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yani, "İmanın altı rükünlerinin hakikatleri ve tahakkukları ve hakkaniyetleri, Muhammed'in (a.s.m.) risaletine ve hakkaniyetine kat'î şehadet eder." Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i mâneviyesi ve bütün dâvâlarının esası ve mahiyet-i nübüvveti, o altı rükündür. Öyleyse o rükünlerin tahakkuklarına delâlet eden bütün deliller, Muhammed'in (a.s.m.) risaletinin hak olduğuna ve Onun sadıkıyetine dahi delâlet ederler. Hem âhiretin tahakkukuna sair rükünlerinin delâletini Meyve Risalesi ve Onuncu Söz'ün zeyilleri beyan ettikleri gibi, öyle de herbir rükün, hüccetleriyle beraber onun risaletine bir hüccettir."(1)

İmanın altı rüknü bütün peygamberlerde olduğu gibi Peygamber Efendimiz (asm)'in hayatında da en ön planda ve en zahir bir şekilde durmaktadır. Yani Peygamber Efendimizi (asm) yüksek ve ulvi kılan şey imanın bu altı şartında fani olması ve her şeyini bu altı rüknün insanlık içinde tesis edilmesine sarf etmesinden dolayıdır. İmanın bu altı rüknü adeta Peygamber Efendimiz (asm)'in mahiyeti ve şahsiyeti haline gelmiştir. Nasıl binayı ayakta tutan kolonları ise, risalet binasının kolonları da imanın bu altı şartıdır.

Şahsiyet-i manevi burada imanın altı rüknü ve bu rükünlerin somut bir şekilde ön plana çıkmasıdır. Hazreti Peygamber (asm) imanın bu altı rüknünde o kadar fani olmuş ki, âdeta bütün benliği ve mahiyeti iman ve rükünleri haline gelmiş. Bu sebeple imanın altı rüknünü ispat eden bütün deliller, onun risalet ve nübüvvetini de ispat eder denilmiştir.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...