"Daim gelen geçen ayineler mecmuası" tabirine örnekler verebilir misiniz? "onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmânın tecelliyatını anla" ifadelerinde geçen görme ve anlama kelimelerinin kullanımı arasında fark var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her varlık kendisinde tecelli eden İlâhî isimlere bir ayna gibidir. İnsanın görevi, bu tecellileri tefekkür etmek, anlamak ve bunlardan Allah’ın varlığına, birliğine, hikmet ve rahmetine intikal etmektir. “Tecelli edeni bil” ifadesi bu manayı ders verir. “Envarını gör.” ifadesi esmanın tecellilerinden önce zikredildiğinden, bununla “İlahî sıfatları ve şuunatı kalp gözüyle görme” kasdedilmiş olabilir.

“Cereyan eden suyun kabarcıklarındaki cilveler, güzellikler, nasıl kendilerinden değil; belki bir güneşin ziyasının güzellikleri, cilveleridir. Öyle de: Şu seyl-i kâinattaki muvakkat parlayan mehasin ve kemalât, bir Şems-i Sermedî'nin lemaat-ı cemal-i esmasıdır.”(Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...