DAİRE-İ ESBAB

Bir işin meydana gelmesi için gerekli olan sebepler zincirine daire-i esbab denilir. Bunlara müracaat etmeden, “Allah her şeye kadir değil mi?” diyenler, esbap dairesini itikat dairesi ile karıştırmış olurlar. Bunları bekleyen akıbet, tembelce oturmak ve gayelerinden mahrum kalmaktır.

Sebepler, Allah’ın kanunudur. Onlara uymamak, ilâhî hikmete ve iradeye karşı çıkmaktır. İradeye karşı çıkanların, kudretten medet beklemeleri ise boşuna bir bekleyiştir ve yanlış yoldan doğru hedefe ulaşmayı ummak demektir.

Peygamberler bile, mucizeler dışında, diğer insanlar gibi, sebeplere müracaat etmişler ve Allah’ın bu vadideki iradesine tam riayet etmişlerdir. “Allah her şeye kadirdir,” deyip de tebliğ etmeden hidayet gözlememişler, cihad yapmadan zafer beklememişlerdir.

Bak: Daire-i itikad
Yükleniyor...