Block title
Block content

"Darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer." Buradaki "aynen zahiren göründüğü gibi düşer"den kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahetkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için, darağacı hükmünde olan ölüm ve ebedî zulümat kapısı olan kabrin musibetine, aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Ve ecel gizli olduğu için, genç ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel cellâdı başını kesmek için gelebilir."(1)

Zahiren, yani görünüş bakımından kabir insanı yok eden, cesedini bitiren ve ömrünü tüketen karanlık bir kuyu gibidir. İman ışığı ile bakıldığında ise, kabir ebedi alemin girişi, sonsuz mutluluğun başlangıcı ve cennetin ilk basamağıdır.

“Aynen zâhiren göründüğü gibi düşer” cümlesi, imansız bakışın kabri nasıl gösterdiğini ifade ediyor. İman bir iksir gibi kabri bir anda yokluk kuyusundan varlık cennetine çeviriyor. Şayet iman iksiri olmasa kabrin görünüşü çok acıklı ve çirkindir ve dahi yüzü soğuktur.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...