Block title
Block content

Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye'de 1922 yılında İngiliz baş papazının Said Nursi Hazretlerine sorduğu altı soru nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorular Hutuvat-ı Sitte adlı eserde geçmektedir. Orada hem sorular ve hem de cevaplar mevcuttur. Ancak sorular doğrudan Üstad'a değil, Meşihat Dairesi'ne soruluyor. Üstadımız da burada aza olduğu için, onun cevap vermesi isteniyor ve Üstadımız da cevap veriyor. Şimdilik altı sorunun özetini vermekle iktifa edeceğiz:

"Birinci Hatvesi"

"Der veya dedirir: “Siz kendiniz de dersiniz ki: Musibete müstehak oldunuz. Kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse, size karşı muameleme razı olunuz.”
 

"İkinci Hatvesi"   

"Der ve dedirtir: “Başka kâfirlere dost olduğunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz?”   

"Üçüncü Hatvesi"   

"Der veya dedirtir: “Şimdiye kadar sizi idare edenler fenalık ettiler, karıştırdılar. Öyleyse bana razı olunuz.”   
 

"Dördüncü Hatvesi"   

"Der veya dedirtir: “Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar—ki Anadolu’daki sergerdeleridir—maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir.”   
 

"Beşinci Hatvesi"   

"Der: “İrade-i Hilâfet, siyasetimin lehinde çıktı.”   

"Altıncı Hatvesi"   

"Der ki: “Bana karşı mukavemetiniz beyhudedir. Müttefikiniz beraberken yapamadığınız şeyi şimdi nasıl yapacaksınız?”(1)

(1) bk. Hutuvât-ı Sitte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hutuvât-ı Sitte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3984 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...