"Dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de dokuz menfaati oldu."(1)

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

"Göz değmesi, deveyi kazana, adamı mezara sokar."(2)

Nazar, yani halkın tabiri ile göz değmesi haktır. Bazı insanların bakışında isabetli tesir olduğu için, yani bakışında zehirli ve zararlı, mahiyetini bilmediğimiz bir takım ışınlar olduğu için, nazar ettiği insana ciddi zararlar verebilir. Nazardaki bu zararlı ışınlar, nazar olunan şahsı, hadîsin tabiri ile kabre kadar götürebilir. Bazen de maddî ve manevî olarak hastalık suretinde görünür. Bazen kem gözlü birisi güzel bir bebeğe nazar eder o bebek birden hastalanır hatta ölür. Bunun misallleri insanlar arasında çoktur ve meşhurdur.

Bu tip nazarlar ekseriyetle kem göz sahiplerinde daha kuvvetli ve daha tehlikeli olabilir.

Ervah-ı gayr-ı tayyibe tabiri; ruhu habis ve kötü olan insan demek olduğu gibi, cinlerin şerlileri manasına da gelebilir. Üstad Hazretlerine eziyet eden, onu sürgün ve baskılara maruz bırakan insî şeytanlar da bu tabirin içindedir. İfadede hastalık değil, musibet tabiri geçiyor. Baskı ve zulüm de bir musibet olduğu için, o tabiri Üstad hazretlerine eziyet edenler şeklinde anlayabiliriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 165. Mektup.
(2) bk. el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:76; el-Mağribî, Câmiu'ş-Şeml: 2:49; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: Hadis no: 5748.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bilfon
Ervahı habisenin, kötü niyetli insanlar olmadığını aşağıdaki ibareden anlıyoruz. Ervah-ı habise kendine emvat namı verebiliyor. demekki insan değil. bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye müsahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...