DELİL-İ AKLÎ

Bizler, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından bize bildirilen ve inanmamız istenen şeylere iman ederiz. İmanın mahalli kalptir. İnsan kalbiyle inanır. Ama kalben inandığı esasların aklen de delillerini arar, imanını kuvvetlendirmeye çalışır. Meselâ, Kur’an-Kerim insanların öldükten sonra diriltileceklerini haber verir. Bunu haber verirken aklı ikna edecek delilleri de ortaya koyar.

Yasin Suresi’nin sonunda yer alan şu ayetlere bakalım:
“İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?”
“Yaratılışını unutarak bize bir de örnek getirip: “Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?” dedi.”

“De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir.”
“Size yeşil ağaçtan bir ateş yapan O’dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.”
“Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.”
(Yasin, 79-81)

Bu ayetler akli delillerle doludur. İnsan sadece ilk yaratılışını bile düşünse “beni yoktan yaratan elbette yeniden diriltmeğe kadirdir” der ve imanı kuvvetlenir. Bu tür aklî deliller, kalbe gelebilen vehim ve vesveseleri, şüphe ve tereddütleri ortadan kaldırır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...