Block title
Block content

"Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında..." Bu beyitte genel manada dünya tahkir ediliyor. Halbuki, başka yerlerde “dünyanın ahiretin tarlası olduğu” beyan ediliyor. Bu hususu biraz açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 “Çürük mal” denilince, uzun süre dayanmayan, kısa bir kullanımdan sonra elden çıkan mallar hatırımıza gelir. Burada dünyanın ve onda ömür süren insanın faniliğine vurgu yapılmıştır. 

“Evet, bu cisim ebedî değil, demirden değil, taştan değil; ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Âni olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun.”(Mesnevî-i Nuriye, Katre)

Bu dünya cennete göre ve buradaki insanlar da cennetteki hallerine göre “gölge” kadar zayıf kalırlar. “İyi mallar” ifadesi, cennet nimetlerine bakmaktadır. Şu var ki, o iyi mallar da yine bu dünyada kazanılacaktır. Dünyadaki gölge varlıkları İlâhî isimlerin aynaları ve ahiretin kazanılmasına bir vesile olarak gören, onlara bu manada değer veren kişi, cennetteki iyi mallara müşteri olmuş demektir.

Nur Küliyatı'nda dünya hakkında şöyle bir sınıflandırma yapılır:

"Dünyanın üç yüzü var:

Birinci yüzü: Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. …

İkinci yüzü: Âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır, Cennet'in mezraasıdır, rahmetin mezheresidir. …   

Üçüncü yüzü: İnsanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyanın mel'abe-i hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünki fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır.  …"(Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf)

Dünyanın sadece üçüncü yüzüne yani  “ehl-i hevesatın melabegahı” olan yüzüne nazar eden ve bütün bir ömrünü heva ve hevesin, nefis ve şeytanın istekleri doğrultusunda harcayan insan, sadece çürük mallara talip olmuş olur ve  “iyi malları” kaybeder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...