Block title
Block content

"Demek derd-i maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Misaldeki askerin, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik etmesinin sebebi nedir?

Devlete karşı olan güvensizliği ve tevekkülsüzlüğü...

Peki, derd-i maişet için namazını terk eden kimsenin hastalığı nedir?

Aynı hastalık; Allah’a karşı güvensizlik ve tevekkülsüzlük...

Demek asıl problem tevekkülsüzlüktür. Bu makamda, tevekkülü kazandıracak birkaç ayet ile bir iki hadisi numune olarak zikretmek istiyoruz:

“Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse Allah ona yeter.”(Talak, 65/2-3)

De ki: "Gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediği kimsenin rızkını daraltır. Her neyi hayra harcarsanız onun yerine başkasını verir. Muhakkak ki O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."(Sebe, 34/39)

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşlar gibi rızıklanırdınız. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde, akşam kursakları dolu olarak dönerler.”(1)

Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi:

“Nebi (s.a.v.) zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamberimize (s.a.v.)’e gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş, ötekini Nebi (s.a.v.)’e şikâyet etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Belki de sen, onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun!”(2)

Muaz b. Cebel (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Eğer kişi ölümden kaçtığı gibi rızkından kaçar­sa rızkı ona gelir, ölümün ona geldiği gibi.”(3)

Ebu Derda (r.a.) rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kulun rızkı, ecelinin kendisini aradığından daha fazla arar.”(4)

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Kimin arzusu ahiret olursa, Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini derli toplu kılar, artık dünya ona hakir gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa, Allah iki gözünün arasına (dünyanın) fakirliğini koyar, işlerini de darmadağınık eder. Netice olarak, dünyadan da eline, kendisine takdir edilmiş olandan fazlası geçmez.”(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizi Zühd 33; İbni Mâce, Zühd 14.

(2) bk. Tirmizi, Zühd 33.

(3) bk. Ebu Ya'la, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalib-u Aliye.

(4) bk. Taberânî'nin Kebîr / İbni Adiyy'in el-Kâmiti.

(5) bk. Tirmizî, Kıyamet 31, 2467.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Söz | Yazar: Sinan YILMAZ | Okunma Sayısı: 2706 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...