"Demek ehemmiyet onun fevkalâde büyüklüğünde değil, belki musibetin fevkalâde dehşetine ve tahribatına karşı mücahedesi ve az olduğu halde gayet büyük bir ehemmiyet kesb etmiş ki, bu iki âyette işaret ve beşaret-i Kur’âniyede ifade eder ki..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur bu derece kuvvetli işaret-i Kur'âniyeye ve şakirtleri bu kadar kıymetli beşaret-i Furkan'iyeye ve aktâbların iltifatına mazhariyetin sırrı ve hikmeti, musibetin azameti ve dehşetidir ki, hiçbir eserin mazhar olmadığı bir kudsî takdir ve tahsin almış. Demek ehemmiyet onun fevkalâde büyüklüğünden değil, belki musibetin fevkalâde dehşetine ve tahribatına karşı mücahedesi cüz'î ve az olduğu halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki, bu âyette işaret ve beşaret-i Kur'âniyede ifade eder ki, 'Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve Cennete gidecekler.' diye müjde veriyorlar. Evet, bazı vakit olur ki, bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkıne çıkar, binler derece kıymet alır."(1)

Amellerin sevap ve fazileti, şartların ve zamanın durumuna göre değişiklik arz edebilir. Bazı zor şartlarda ve zamanlarda küçük bir amel çok büyük sevap ve fazilet kazandırırken, aynı amel rahat şartlarda ve zamanlarda o sevabı kazandırmayabiliyor.

Mesela, ölüm tehlikesi olan sınırda nöbet tutan bir asker ile riski olmayan, rahat bir yerde nöbet tutan askerin durumu sevap ve fazilet noktasından farklıdır. Birisi bir saatlik nöbetine bir senelik sevap kazanırken, diğeri aynı bir saatlik nöbetine belki bir saatlik sevabı ancak kazanabilir.

Üstad'ın döneminde şartlar çok ağır ve zor idi. Bu ağır şarta ve bu dehşetli ortama binaen Risale-i Nur gibi azametli bir tefsir ihsan edilmiş diye anlamak daha doğru olur kanaatindeyiz. Belki Nur talebelerinin hizmet ve gayreti az ve kolay iken, zamanın dehşeti bu az amel ve hizmete külliyet kazandırmış, tıpkı sahabelerde olduğu gibi.

Nasıl Bedir savaşında kılınan iki rekat namaz sair zamanda kılınan binlerce rekat namaza mukabil geliyor ise, dinsizliğin veba gibi her tarafı sardığı bir hengamede Risale-i Nur'un ve onun şakirtlerinin az bir gayreti çok hükmüne geçiyor.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Kastamonu Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...