Block title
Block content

"Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak,biri her biri başka başka renkte olan ayinelerde bizzat müşahede etmek,diğeri müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesi ile müşahede etmek ister." Bu metni açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise, kendi mehâsinini bir mir'atta görmek ve hüsnünün derecâtını ve cemâlinin mikyaslarını zîşuur ve müştak bir aynada müşahede etmek istediği gibi, başkalarının nazarıyla yine sevgili cemâline bakmak için, görünmek de ister. Demek, iki vecihle kendi cemâline bakmak; biri, her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşahede etmek; diğeri, müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister."(1) 

On ayna düşünelim, bu on aynadan her bir ayna görüntüyü farklı bir açıdan farklı bir şekilde gösteriyor. Yani aynalar hep aynı görüntüyü göstermiyor. O zaman aynada görünmek isteyen birisi, her bir aynaya bakmak ister, ta ki farklı açılardan nasıl görüldüğünü müşahede etsin.

Tabiri caiz ise, bütün kainat ve içindeki mahlukat ve özellikle küçük bir kainat ayarında yaratılan insan, Allah’ın isim ve sıfatlarına özgün ve özel birer aynadır. Allah bu aynalarda kendi cemalini ve isimlerini farklı açılardan görmek istiyor. Kainatın bütünü dev bir aynadır, Allah cemalini ve isimlerini bu dev aynada haşmet ve azametle seyrederken, küçük bir çiçek aynasında da rahmet ve şefkat ile seyrediyor. Hepsinden ayrı bir lezzet-i mukaddese alıyor.

Diğer bir seyir ise, başkalarının nazarı ile seyretmek. Yani bir insan bir melek bir cin bir ruhani, şuur, iman ve tefekkür ile Allah’ın sanatını, eserlerini, isim ve sıfatlarını kainatta okuyor, anlıyor, hayret ediyor, hayran kalıyor, övüyor ve şükran ile secdeye kapanıyor. Allah kendini, bu kullarının gözleriyle seyretmiş oluyor.

Ressam çizdiği resmi önce kendi seyreder, sonra sergi açıp dostlarını ve sanatkarları çağırıp onlara gösterir ve teşhir eder, ta ki onların gözü ile resmini görüp değerlendirsin.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dördüncü Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 824 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...