Block title
Block content

"Demek insan bir sefine kaptanı gibidir. Sefinenin gayr-ı mahdud faidelerinden, kaptanın alâka ve hizmeti nisbetinde kendisine verilir." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, kendisine verilen cüz’i irade ile, kendi bedenini dilediği sahalarda dolaştırabiliyor. Geminin çalışmasında kaptanın çok az bir rolü olduğu gibi, insan vücûdunun faaliyetlerinde  de insanın  hissesi  çok azdır. Ne hücrelerin çalışmasında, ne kanın deveranında ona bir iş düşüyor. Bu gemiyi her şeyiyle yaratan ve idare eden Cenâb-ı Hak olduğu gibi, bütün ihtiyaçlarını karşılayan  da yine O’dur. İnsan sadece o gemiye yön vermekle yetkili kılınmış, cennet yahut cehennem meyvesi verecek  işlerin tercihi onun  cüz’i iradesine bırakılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...