Block title
Block content

"Demek, iş vahdetten kesrete geçse, efrad adedince -kemiyet cihetiyle- külfet ziyadeleşir." cümlesinde, kemiyet cihetiyle külfetin artacağı beyan ediliyor. Buradaki "kemiyet"ten maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi kemiyet, “adet, sayı” manasında kullanılıyor. Keyfiyet ise “kalite ve üstünlük” ifade ediyor.

Bu cümle bir önceki cümlede geçen, “Bir tek nefere lâzım techizât-ı askeriyeyi yapmak için, orduya lâzım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lâzımdır.”  hükmüne bakıyor.

Buradaki kemiyet, bir tek nefer için çok fabrikalara ihtiyaç olması hükmünü teyid için kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...