Block title
Block content

"Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise, madeni, yeisle sûizandır." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise, madeni, yeisle sûizandır."(1)

Sıkıntı, insanı günaha ve sefahate iter. Gayrimeşru hayatın vermiş olduğu manevi sıkıntılar ve boşluklar yüzünden meyhanede demlenenler buna şahittir.

Sıkıntının madeni yani kaynağı ise, Allah’a kötü zanda bulunup, Onun sonsuz rahmetinden ümidi kesmektir. Yani "Allah affetmez, O bağışlamaz!..", diye itikat etmek suizandır ve bu kötü zannın sonucu da yeis, yani ümitsizlik girdabına düşmektir.

Yani Allah hakkında kötü zanda bulunmak ümitsizliği, ümitsizlik sıkıntıyı, sıkıntı da sefahati doğuruyor, deniliyor.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...