Block title
Block content

"Demek şu beş vakit, herbiri birer inkılâb-ı azîmin işârâtı ve icraat-ı cesîme-i Rabbâniyenin emârâtı ve in'âmât-ı külliye-i İlâhiyenin alâmâtı olduklarından, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek şu beş vakit, herbiri birer inkılâb-ı azîmin işârâtı ve icraat-ı cesîme-i Rabbâniyenin emârâtı ve in'âmât-ı külliye-i İlâhiyenin alâmâtı olduklarından, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir."(1) 

Beş vakit namazın her bir vakti büyük değişimlerin işareti, Allah’ın büyük icraatlarının emaresi, külli nimetlerin de alameti olmalarından dolayı, bu vakitlerde namaz kılmak hem insana bir zimmet hem de bir borçtur.

Beş vakit namazın zimmet olması, Allah’ın beş vakitte namazı emretmesindendir. Yani beş vakit namaz insanın keyfine bırakılmıyor, emrediliyor; bu cihetle namaz zimmet ve farzdır.

Namazın borç olması ise, insanın verilmiş olan sayısız nimetlere karşı namaz ile cevap vermesinin bir zorunluluk bir kadirşinaslık bir vefa olmasından dolayıdır. Malum, bir acı kahvenin kırk yıl hatırı olurken, sayısız nimetlerin hatırı borç olmayıp da ne olur acaba?  

Bu açılardan bakıldığında namazın beş vakte tahsis edilmesi ve özellikle o vakitlerin seçilmesi tam bir hikmet ve maslahattır.

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1842 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...