"Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde..." cümlesindeki "yirmi beş bin seneye yakın vakitten", ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur’un farklı yerlerinde 24.000 km. veya 25.000 km. gibi farklı mesafeleri, insan yürüyüşü hızının veya senedeki gün sayısının cüzî manada farklı alınmasından kaynaklanan takribi bir mesafe olarak anlamak daha uygun olmakla beraber, maksad-ı asli Rububiyetin haşmetinin izharı olması noktasından, bu cüzî farklar pek önem arz etmemektedir. Bununla beraber "Bir dairenin takriben nısf-ı kutru, yüz seksen milyon kilometre olsa; o daire (kendisi) takriben yirmi beş bin senelik mesafe olur."(1) tahkiki ibareyi nazara alarak şöyle bir hesaplama yapılabilir:

Yarıçap=r=180.000.000 km

π 3 olarak alınırsa

Yörüngenin çevre uzunluğu: 2πr=2×3×180.000.000= 1.080.000.000 km

İnsan yürüyüşüyle bu mesafeyi (1.080.000.000 km.) kaç senede alır?

İnsanın normal yürüyüşle bir saatte ortalama 5 km. yol aldığı kabul edilir.

Buna göre bir günde 5×24=120 km yol alınır.

1 senede 360 gün hesabıyla 120×360= 43.200 km.

1.080.000.000÷43.200= 25.000 sene ortaya çıkmaktadır.

Sonuç: Dünyanın medar-ı senevisinde, yani güneş etrafında bir senede aldığı mesafe insan yürüyüşüyle 25.000 senede alınmaktadır.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Haşiye-2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...