Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulü olan Meyve Risalesine; Altıncı Mesele'de, Kastamonu'daki lise talebelerine verilen cevabın eklenmesinin hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Denizli Hapsinin Bir Meyvesi"

"Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakikî müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz."

"Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür."(1)

On Birinci Şua (Meyve Risalesi) Üstad Hazretlerinin de yukarıda ifade ettiği gibi, zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı telif edilmiş muazzam bir müdafaadır. Altıncı Mesele de küfr-ü mutlaka karşı yazılmış muazzam bir risale olduğu için, bu müdafaanın içine alınmış.

Ayrıca Altıncı Mesele gençlere hitap eden, basit ve sade bir üslup ile yazılmış mükemmel bir tevhit risalesidir. Bu yüzden ekseri gençlere hitap eden Meyve Risalesi olan On Birinci Şua’ya girmesi münasip düşmüş diye düşünüyoruz.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua (Meyve Risalesi).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...