Deprem gibi olaylara "doğal afet" demek doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Doğal" ifadesinin arka planında tabiat fikri varsa, bu Allah'ın iradesini inkâr ve tesadüfü kabul etmek olur. Yani "Bu afet ve belalar Allah tarafından değil; kendiliğinden, tabiat ya da sebepler tarafından meydana geliyor." denilirse, bu Allah’ın kâinat üzerinde rububiyetini yani tedbir ve idaresini inkâr etmek olacağı için küfür ve şirk olur.

Ama doğal ya da tabi ifadesi âdetullah, sünnetullah anlamında kullanırsak, o zaman bu ifadeler küfür ve şirk anlamı taşımaz. Burada esas olan bu ifadeyi kullanan kişinin ne niyet ile kullandığıdır. Bu da ancak sorgu ile anlaşılabilir. Dolayısı ile bu ifadeyi kullanan herkese hemen "kâfir" ya da "tabiatperest" damgasını vurmak doğru olmaz.

Böyle belirsiz ve muğlak ifadeler üzerinden insanların imanı hakkında kesin bir menfi yargıda bulunmak doğru olmaz. Kişi ifadelerine açıklık getirip "bu böyledir" demedikçe, biz o kimseye hüsnüzan ile bakmakla mükellefiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Halbuki Said’i bilenler bilirler ki, mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevile çalışır, onu tekfir etmez." İzah eder misiniz?

- Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, "tekfir ve küfür" konularına nasıl baktığını açıklamış mıdır?

- Tekfir konusunu açıklar mısınız? Büyük günahları işleyen ve İslâm'ın bazı esaslarından taviz veren insanların tekfir edilmesine (küfre girdiklerine hükmedilmesine) ne dersiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...