Ders yapma ve meşveret ekibinde olmayı ısrarla isteyen, lahika okuma görevini küçümseyen kardeşe nasıl davranmak icab eder? Küsmemesi için katlanmak mı, hizmetin selametini düşünmek mi lazım?

Soru Detayı

- Ders okumayı veya meşverete dahil olmayı manevi bir makam telakki eden bir hanım kardeşimiz bu hususta çok ısrar ediyor. Bazen eline kitabı alıp ders okumaya geçiyor.
- Ders uslübu cemaatteki bazı karseşleri rahatsız ediyor. Hoca tavrı takınarak, bazen cemaate karşı parmak sallayarak, alakasız izahlar veya çok açık ifade edilen bir yeri tekrar kendi nakıs cümleleriyle anlatarak, izah edemediği ve tıkandığı yerlerde ''biz senelerdir bu hizmetin içindeyiz'' gibi cümleler söyleyerek ders yapıyor.
- Kardeşin ders yapma hususundaki isteğini bildiğimiz için (bazı kardeşlerin onu küstürmemek adına isteği üzerine) onu lahika dersi listesine yazmıştık. (izah edilmiyor ve 10 dk sürüyor) buna itiraz etmiş. ben 20 senedir hizmetin içindeyim bana nasıl lahika dersi verirsiniz diye. Ben çok güzel ders yapmasını bilirim gibi şeyler söylemiş.
- Evet senelerdir tanıyoruz kardeşi. Hep böyle bir tarzda gitmiş ve hep idare edilmiş. Bazı zaman küsmüş. Uzun zaman gelmemiş. Yaklaşık 6 senedir gelmiyordu evi de uzaktı. şimdi medreseye yakın bir yere taşındı ve 1 senedir ara ara geliyor..
- Bu kardeş için ne yapmak lazım. Küsmesin diye her isteği yerine getirilmeli mi?
- Yoksa ''Hakkın hatırı alidir hiçbir hatra feda edilmez'' diyerek hizmetin selameti mi düşünülmeli?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda izah etmemiz gereken birbiriyle hem irtibatlı hem de bağımsız birkaç konu vardır. Şöyle ki:

1. Ders Yapma Hususu

Ders kürsüsü ahkam-ı İlahiyenin tebliğ makamı olduğu için, çok dikkatli olmak lazımdır. Buraya, sadece ders okumak ve sevap kazanmak değil, aynı şekilde insanların akıl ve kalplerini doyurmak, nefis ve şeytanın telkinatlarına perde ve sed olmak için çıkılmalı ve Allah'a iltica edip her türlü beşeri ve nefsi arızalardan bizi temizlemesi için çok ciddi yalvarmalıyız. Aşırı şakalar yapmamaya, asık suratlı olmamaya, galiz ve argo ifadeler kullanmamaya dikkat edilmelidir.

Ders yaparken izah etme hususunda çok ısrarcı olmamak lazımdır. Bazen düz okumak daha hikmetli iken, bazen kelime anlamı verilse yetebilir. Bazen de konuyu dağıtmamak şartıyla ve sırf o cümlenin vermek istediği mesajı aktarmak ve dinleyenlerin istifade etmesini temin etmek hikmetiyle izahat verilebilir. Bunları bazen hikmetli bir ağabeyimiz belirleyebilirken, bazen de dinleyen ve ehil olan kardeşlerin ve ağabeylerin meşveretlerinde belirlenebilir. Ders yapanların da buna riayet etmesi şarttır.(1)

2. Lahikalar Tali Konular mıdır?

Lahika dersleri "hakaik" dediğimiz iman ve İslam esasları derecesinde olmamakla beraber, hizmetimizi tekmil ve hizmet düsturlarını belirlemesi noktasında kıymetçe geçebilir. Üstadımızın nadide talebelerinde Bayram Yüksel Ağabeyin tabiriyle "iman hakikatleri" tren gibi ise, Lahikalardaki hizmet düsturları ise raylar gibidir, her ne kadar tren daha kıymetli ise de raylar olmazsa trenin varlığı bir şey ifade etmez. O'nun için bu derslerin okunması küçümsenmemelidir.(2)

3. Böyle Kardeşleri Muhafaza Etmenin Yolu

Asıl hüner kardeşini fena gördüğü vakit ondan ayrılmak değil, daha fazla şefkat ve uhuvvetini kuvvetlendirip kardeşi muhafaza etmek, ehl-i hamiyetin şe'nidir. Evet, bütün kardeşlerin özellikle problemli kardeşlerin muhafazasına çalışmak hamiyet ehli insanların tavrıdır. Fakat birisinin hataları sadece şahsını değil, umumu da ilgilendiriyorsa, onun tavrının yanlış olduğunu yine hikmet ve şefkatle hatırlatmak lazım. Bazen sevdiği ve kıymet verip takdir ettiği birisi vasıtasıyla bunun yaptığının yanlış olduğu, hikmetli bir yolla bildirmek lazımdır. Hainlik yapmadığı müddetçe buna yol bulmak şarttır.

Fakat bütün çabaların çare olmadığı görüldüğünde, bununla alakalı alınan meşveret kararının da kendisine iletilmesi gerekir. Çünkü "Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez." Bu son kararı da verirken vicdani ve kalbi noktada mutmain olmak ve nefis ile şeytanın müdahele etmesine mani olmak için hacet namazından sonra meşveret yapılmalıdır. Tâ yanlış bir karar vermeyelim.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Ders okuyan kişilerde bulunması gereken vasıflar nelerdir?
(2) bk. Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?
(3) bk. Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

merhume

Değerli vaktinizi ayırıp pek kısa bir süre sonra gelen bu kıymetli cevabınız; bilhassa lahikalar ile alakalı izahat meselemizi tam halledecek inşaallah. Allah ebeden razı olsun...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...