"Diğer kısım ise, gayet müthiş, mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini, müçtehidîn-i izâma müsâvat dâvâsı altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini, sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabe ve mezhep imamları, İslam dinini ayakta tutan ana iskelettir. İslam dinini yıkmak için önce bu iskeletin tahrip edilmesi gerekiyor. İslam düşmanları bunu çok iyi bildiği için, önce mezhep imamlarına sonra da sahabeye ilişmeye çalışıyorlar. Direkt sahabeye hücum etseler, bu ümmet nezdinde inandırıcı olmayacağı için, sinsi bir şekilde önce mezhep imamlarını çürütmeye çalışıyorlar.

Mezhepler çürütüldükten sonra sıra dinin asıl kaynağı olan sahabeye gelecek, ondan sonra da Kur’an’a ilişecekler. Yani Kur’an’ı istediği gibi heva ve heveslerine göre yorumlama yolu açılacak.

Dikkat edilirse mezhepsiz hocalar bazı sahabeyi ağızlarına dolamaya çalışırlar, çünkü birden bütün sahabeye ilişseler ümmet bunu dikkate almayacak. Özellikle Hazreti Muaviye (ra)'ye saldırıyorlar. Oysa Ehl-i sünnet istisnasız bütün sahabeyi ciddi anlamda sever ve hürmet eder.

Özetle, İmam-ı Azam engelini aşmadan sahabeye ilişilemez, öyle ise önce İmam-ı Azamı çürütmek ve sıradanlaştırmak gerekiyor. Din düşmanlarının planı bu şekilde seyrediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...