"Diğer kısım ise, gayet müthiş, mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini, müçtehidîn-i izâma müsâvat dâvâsı altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini, sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabe ve mezhep imamları, İslam dinini ayakta tutan ana iskelettir. İslam dinini yıkmak için önce bu iskeletin tahrip edilmesi gerekiyor. İslam düşmanları bunu çok iyi bildiği için, önce mezhep imamlarına sonra da sahabeye ilişmeye çalışıyorlar. Doğrudan sahabeye hücum etseler, bu ümmet nezdinde inandırıcı olmayacağı için, sinsi bir şekilde önce mezhep imamlarını çürütmeye çalışıyorlar.

Mezhepler çürütüldükten sonra sıra dinin asıl kaynağı olan sahabeye gelecek, ondan sonra da Kur’an’a ilişecekler. Yani Kur’an’ı istediği gibi heva ve heveslerine göre yorumlama yolu açılacak. Dikkat edilirse mezheplere karşı çıkan sözde bazı hocalar, Hazret-i Muaviye (ra) gibi bazı sahabelere dil uzatırlar. Çok iyi bilirler ki bütün sahabeye ilişseler ümmet bunu dikkate almayacak. Ehl-i sünnet istisnasız bütün sahabeyi ciddi mânâda sever ve hürmet eder.

Netice olarak, mezheb imamların aşmadan sahabeye ilişilemez, öyle ise önce onları çürütmek gerekiyor. Din düşmanlarının planı bu şekilde seyrediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...