Block title
Block content

"Dili Allah'a satmak" ifadesini açıklar mısınız? Müminin, imanıyla Halık'ının emanetini, O'nun namına ve izni dairesinde istimal etmesi nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dili Allah’a satmak, onu helal dairede ve Allah’ın nimetlerini tadıp şükretmekte bir araç olarak kullanmaktır. Yani satmanın iki esası var, birisi helal dairede olması, diğeri ise nimetleri tadıp şükretmektir. Bu ikisi olduğu zaman o cihaz Allah yolunda satılmış ve kullanılmış oluyor.

İnsan, mahiyetinde emanet olan cihaz ve duygularını, iman yolunda kullanıp Allah’ın izni dairesinde işletir ise, o zaman o duygu ve cihazlar Allah adına kullanılmış olur.

Mesela, göz Allah’ın insana vermiş olduğu  bir emanettir, helal şeylere bakıp haramlardan sakınırsak, bu gözü Allah hesabına ve onun namı ile kullanmış oluruz.

Dildeki tat alma kuvveti Allah’ın rahmeti ile dünya sofrasına sermiş olduğu nimetleri tadan ve tartan bir nazır ve gözlemcidir. Bu dile hitap eden sayısız meyve ve sebzeler Allah’ın insana bir rahmetidir ve insan bu somut rahmet eserlerini dil vasıtası ile tadıp tartıyor. Diğer duygu ve cihazları da bu şekilde kıyas edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...